Gebruik materiaal

Voor het gebruik van verbruikmaterialen geldt een failr policy. Er wordt niet meer materiaal gebruik dan nodig is zoals beschreven in de instructies. Alleen op deze manier kunnen wij het assortiment dat in de kist zit, zo uitgebreid houden en u zoveel keus geven.


Verantwoordelijkheid

De HUURDER is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Abracadabra verwacht het materiaal in juiste staat terug. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de huurder verhaald.


Aansprakelijkheid

Abracadabra is niet aansprakelijk voor schade, en/of letsel door gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen en het moment van terugbrengen.
De activiteiten dienen altijd onder toezicht van een volwassenen te worden uitgevoerd


Schoonmaken

De materialen dienen op de juiste wijze schoongemaakt te worden.
De instructies voor het reinigen van het door u gehuurde materiaal kunt u vinden in de beschrijving.


Voor overige voorwaarden verwijzen wij naar de standaard huurovereenkomst van Abracadabra